Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TRTICA

Značenje i porijeklo prezimena TRTICA: Odakle potječe?Prezime Trtica jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali i u Sloveniji te Bosni i Hercegovini. Prezime je nastalo od imena biljke trtica, ko