Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TRLIN

Prezime Trlin je jedno od mnogobrojnih prezimena koja se koriste u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Prezime Trlin se pojavljuje u sjevernoj Hrvatskoj, točnije u Međimurju, te u nekim dijelovima Slovenije