Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TRBOJEVIĆ

Prezime Trbojević porijeklom je iz Srbije, a danas ga nosi veliki broj ljudi diljem svijeta. Prema nekim izvorima, prezime potječe od riječi trbuh, što je naziv za udubljenje u zemlji koje nastaje pri