Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TRBIĆ

Prezime Trbić jedno je od brojnih prezimena koji se mogu pronaći u Hrvatskoj. Međutim, koliko znamo o značenju i porijeklu ovog prezimena? U ovom članku ćemo istražiti upravo to.Značenje prezimena T