Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TOTA

Značenje i porijeklo prezimena TOTA: Odakle potječe?Prezime TOTA predstavlja jedno od brojnih prezimena koja su prisutna u hrvatskoj kulturi. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatsko