Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TORBAR

Značenje i porijeklo prezimena TORBAR: Odakle potječe?Prezime Torbar jedno je od rjeđih i manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, no i dalje ima svoju zanimljivu priču koja seže u prošlost. Prezime To