Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TOMICA

Prezime TOMICA jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije te drugih zemalja koje su nekada bile dijelom Jugoslavije. Prezime Tomica