Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TARAŠ

Prezime TARAŠ jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj. Ipak, značenje i porijeklo ovog prezimena intrigantni su i mogu pružiti zanimljiv uvid u hrvatsku povijest.Prezime TARAŠ potječe od im