Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TARADI

Značenje i porijeklo prezimena TARADI: Odakle potječe?Prezime Taradi spada u kategoriju prezimena koja su rijetka u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj živi manje od