Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TAMARUT

Prezime Tamarut prilično je rijetko u Hrvatskoj, no ipak se pojavljuje u nekim dijelovima zemlje. U ovom članku, istražit ćemo značenje i porijeklo ovog prezimena.Prema nekim teorijama, prezime Tama