Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TABAIN

Prezime TABAIN nije toliko često u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekim dijelovima zemlje. Ovo prezime ima zanimljivo porijeklo i značenje, koje seže u prošlost.Prema nekim izvorima, prezime

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TABAIN

Prezime TABAIN je vrlo rijetko u Hrvatskoj, ali ga se može pronaći u nekim dijelovima Istre. Iako se ne zna točno odakle potječe prezime TABAIN, spominje se da bi moglo biti izvorno talijanskog porije