Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠVOGOR

Prezime Švogor je dosta rijetko i nije tako često u Hrvatskoj. Prema statistikama, manje od 50 osoba u Hrvatskoj nosi ovo prezime. No, unatoč tome, ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo.Pr