Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠVOGER

Prezime Švoger jedno je od češćih prezimena u Sloveniji, ali se može pronaći i u drugim zemljama poput Hrvatske, Austrije i Njemačke. Zanimljivo je da se prezime Švoger može pisati na nekoliko načina,