Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠVIGIR

Značenje i porijeklo prezimena ŠVIGIR: Odakle potječe?Prezime Švigir je relativno rijetko u Hrvatskoj, a prema nekim podacima, najviše ga ima u Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj i Sisačko-mo