Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠVENDA

Prezime Švenda relativno je rijetko u Hrvatskoj, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2011. godini bilo je svega 37 osoba s tim prezimenom. No, iako je rijetko, prezime Švenda ima zanimlj