Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠUMERA

Prezime ŠUMERA jedno je od rijetkih prezimena koje ima korijene u riječi "šuma". Njegovo značenje je vezano uz šumovite krajeve, a često označava da je netko potekao iz takvog područja ili je tamo živ