Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SULEJMANOVIĆ

Prezime SULEJMANOVIĆ spada u skupinu prezimena koja su nastala od muških osobnih imena u Bosni i Hercegovini. Ime Sulejman potječe iz arapskog jezika, a znači "uspjeh" ili "sreća". Prezime SULEJMANOVI