Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠUICA

Prezime Šuica je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Nosi ga preko 1,500 osoba u Hrvatskoj, a najveći broj ih živi u Dalmaciji, posebno u Šibeniku i okolici.Pretpostavlja se da se prezime Šui