Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠTROSAR

Prezime Štrosar potječe od njemačke riječi "Strohschär", što u prijevodu znači "košara od slame". Ovo prezime, kao i mnoga druga, nastalo je u srednjem vijeku kada su ljudi počeli koristiti prezimena