Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠTRBAC

ŠTRBAC je prezime koje se često može naći u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prezime ŠTRBAC potječe od riječi štrbati, što označava nešto što je nepravilno, iskrivljeno ili neravno. Prema jedn