Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠTORK

Prezime Štork, kao i većina prezimena, ima svoje korijene u prošlosti. Ovo prezime potječe iz Njemačke, a njegovo značenje se može povezati s prirodom i simbolikom roda.Rode su ptice koje se često p