Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠTOK

Značenje i porijeklo prezimena ŠTOK: Odakle potječe?Prezime ŠTOK jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje se sastoji od samo četiri slova. Prezime ŠTOK ima svoje korijene u Njemačkoj, a u Hrv