Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠTINGL

Prezime Štingl vjerojatno je nastalo u Njemačkoj, a može se pratiti do srednjeg vijeka. Iako nije jedno od najčešćih prezimena u Njemačkoj, još uvijek se pojavljuje diljem Europe. Kao što se može pret