Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠTEMBERGA

Značenje i porijeklo prezimena ŠTEMBERGA: Odakle potječe?Prezime Štemberga potječe iz Njemačke, a najčešće se nalazi u Sloveniji i Hrvatskoj. Zanimljivo je da se prezime Štemberga u Njemačkoj ne kor