Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SRŠAN

Prezime SRŠAN spada u skupinu prezimena koja su nastala od nadimaka, a nadimak SRŠAN dolazi od riječi "sršen". Prezime SRŠAN je vrlo rijetko u Hrvatskoj, a najviše se pojavljuje u Istri, na Kvarneru,