Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SRŠA

Prezime SRŠA vjerojatno je jedno od najzanimljivijih prezimena u Hrvatskoj. Ime SRŠA spada u kategoriju prezimena koja su povezana s prirodom i tradicijom, i može se prevesti kao "stablo" ili "šuma".