Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠPRLJE

Prezime ŠPRLJE je jedno od onih koje se rijetko susreće u Hrvatskoj, ali je vrlo zanimljivo jer ima neobično porijeklo i značenje. Prema dostupnim izvorima, prezime ŠPRLJE potječe iz Dalmacije, točnij