Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠPREM

Prezime Šprem spada u skupinu prezimena koja potječu iz Hrvatskog zagorja. Prema nekim teorijama, prezime Šprem se odnosi na obrtničko zanimanje kovača. Riječ Šprem, naime, potječe od starog njemačkog