Prezime Šporer jedno je od brojnih prezimena koja se danas mogu pronaći u Hrvatskoj, ali također i u drugim dijelovima svijeta. No, odakle potječe ovo prezime i što ono zapravo znači?

Prema dostupnim