Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠPIRIĆ

Prezime Špirić jedno je od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini te u Hrvatskoj. Pripada skupini prezimena koja su nastala od osobnih imena. U ovom slučaju, Špirić potječe od muškog imena Špirko, koj