Značenje i porijeklo prezimena ŠPINE: Odakle potječe?

Prezime Špine svoje korijene ima u Hrvatskoj te se udomaćilo na području Dalmacije i Istre, ali i u drugim dijelovima zemlje. Prezime se može pro