Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠPARADA

Prezime Šparada jedno je od brojnih prezimena koja su nastala u Hrvatskoj i koja su u sebi sačuvala neku vrstu poruke o prošlosti. Kao i svako prezime, i prezime Šparada ima svoje značenje i porijeklo