Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠOŠTAR

Prezime Šoštar može se pronaći u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj. Prezime je nastalo od zanimanja šuster, što je njemačka riječ za obućara. Prezime Šoštar je, dakle, nastalo od prezimena ko