Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SORGO

Značenje i porijeklo prezimena SORGOPrezime SORGO je jedno od brojnih prezimena koje se koristi u Hrvatskoj. Ovo prezime ima duboko korijenje u povijesti regije, a njegovo značenje seže u davne proš