Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SOLEŠA

Prezime SOLEŠA je prilično rijetko prezime koje se može naći u Hrvatskoj, posebice u Istri i Dalmaciji. Ovo prezime ima zanimljivo značenje koje se može povezati s područjem s kojeg potječe. Prema nek