Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠNAJDER

Prezime ŠNAJDER jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a dolazi iz njemačkog jezika. Značenje ovog prezimena je "krojač" ili "šivač", a u prošlosti su ga nosili ljudi koji su se bavili krojenjem