Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SLABINAC

Prezime Slabinac je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi preko 1.800 osoba s ovim prezimenom. Prezime Slabinac ima zanimljivo porijeklo