Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKULEC

Prezime Škulec je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekoliko dijelova zemlje. Prezime Škulec potječe od imena Škula, koje je u prošlosti bilo često ime za muškarce u Hrvatskoj.