Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKRLJ

Prezime ŠKRLJ jedno je od manje uobičajenih prezimena u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekim dijelovima zemlje. Što se tiče značenja ovog prezimena, postoji nekoliko teorija koje pokušavaju obj