Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKRLIN

Prezime Škrlin može se pronaći u Hrvatskoj, posebice na području Istre i Kvarnera, međutim, pojavljuje se i u drugim dijelovima Europe poput Slovenije, Austrije i Njemačke. Prezime Škrlin spada u kate