Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKREB

Prezime Škreb je jedno od onih prezimena koja se ne čuju previše često, ali kada se čuju, uvijek izazovu pažnju i znatiželju. Zato ne čudi što mnogi žele znati više o značenju i porijeklu ovog prezime