Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SKRADSKI

Prezime Skradski je jedno od brojnih prezimena koja su iznimno česta u Hrvatskoj, no to ne znači da je manje zanimljivo. Skradski je prezime koje je nastalo u malom mjestu Skradu, koji se nalazi u Gor