Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKORPUT

Škorporat, Škorpud, Škorpurt, Škorput - sva su ovo prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj i Sloveniji. No, ako se zanemari varijacija prezimena, nedvojbeno je da je prezime Škorput relativno rijet