Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKERO

Značenje prezimena Škero i njegovo porijeklo su dugo bili predmet istraživanja mnogih genealoških entuzijasta koji su se trudili otkriti korijene ovog prezimena. Prema nekim izvorima, prezime Škero po