Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠIREC

Prezime Širec je jedno od rijetkih prezimena koje ima zanimljivo značenje i porijeklo. Ovo prezime u Hrvatskoj je relativno rijetko, ali ima veliku važnost za one koji ga nose.Značenje ovog prezime