Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠINCEK

Prezime Šincek jedno je od brojnih prezimena koja se nalaze u Hrvatskoj. Prezime Šincek, poput mnogih drugih prezimena, ima svoje porijeklo i značenje. Prema dostupnim izvorima, prezime Šincek potječe