Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠIKMAN

Prezime Šikman ima svoje korijene u Njemačkoj, gdje je nastalo u srednjem vijeku. Ime Šikman izvedeno je od riječi "schick", što u njemačkom jeziku znači "elegantan" ili "uređen". Kombinacija ove rije