Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠESTOK

Prezime Šestok pripada skupini prezimena koja su nastala od imena koje je nekada bilo u upotrebi u Hrvatskoj. Ime Šestok nije bilo često, a naziv se može povezati sa starim hrvatskim riječima.Prezi