Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠEŠELJA

Prezime Šešelja jedno je od brojnih prezimena koja su nastala od nekog nadimka. U ovom slučaju, nadimak je bio "šešelj", što je u srpskom jeziku naziv za vrstu šešira koji su se nosili u prošlosti. Pr