Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SENTA

Prezime SENTA jedno je od rijetkih prezimena koje se može pronaći u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta. Prezime SENTA ima mađarsko podrijetlo, a danas se može pronaći u Hrvatskoj, Srbiji, Ru